Sähköisen markkinoinnin opas

Sähköisen markkinoinnin kenttä on erittäin laaja ja kasvaa jatkuvasti. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli luoda sähköisen markkinoinnin opas matkailuyrittäjän tarpeisiin. Hankkeessa on jo luotu erilaisia esityksiä sähköisen markkinoinnin osa-alueista. Nämä esitykset on julkaistu Slideshare-palvelussa sekä erinäisissä artikkeleissa aiemmin tässä blogissa. Nämä esitykset eivät kuitenkaan muodosta yhtenäistä pohjaa laajan aiheen ymmärtämiseen, saati suunnitteluun. Siksi päätin lähestyä sähköistä markkinointia enemmänkin osana yrityksen markkinoinnin ja myynnin suunnittelua – osana yrityksen tärkeintä toimintoa. Oheinen esitys kuvaa yrityksen markkinointisuunnitelman laatimiselle kehyksen, jonka avulla yrittäjä voi joko itsenäisesti tai markkinointiorganisaation kanssa suunnitella yrityksen sähköistä markkinointia.

Vaurastu verkossa -seminaari 30.9.2010

Kainuun Edun eETU-hanke järjesti verkkokauppaa käsittelevän Vaurastu verkossa -seminaarin. Paikalla oli lähes 200 osallistujaa, yritysten edustajia, opiskelijoita. Esitysmateriaalit ovat lähipäivinä saatavilla KE:n web-sivuilta.

Tässä on muutamia poimintoja seminaarin sisällöstä:
Kare Casalsin (ECF ja IT-pooli) esitys käsitteli verkkokaupan nykytilaa erilaisten tilastojen valossa.
 • Yhteisöllinen, globaali verkostotalous
 • Verkkoliiketoiminta on palveluliiketoimintaa
 • Pyrkimys pitkäaikaiseen asiakassuhteeseen
 • Suomi on pieni markkina – kansainvälistyminen
 • Internet on merkittävin ostopäätökseen vaikuttava tekijä – tuetaanko tätä päätöksentekoa?
 • Vertaissuosituksia haetaan keskimäärin 7 kpl
 • Tilastolähteitä: TNS Gallup, Eurostat, Tilastokeskus, Special Eurobarometer, eMarketer, Forrester, Pew Internet
 • Monikanavaisuus: online ja offline tukevat toisiaan
 • Myynti suoraan tukkureiden varastosta, ei omia varastoja
 • Tietokoneiden ja laitteiden verkkomyynti ylikuumeni taannoin
 • Verkkokaupan välittömät vaikutukset (myynti) ja välilliset vaikutukset (ostopäätökset)
 • Yrityslähtöisyys (kustannussäästöt) ja asiakaslähtöisyys (myynti)
 • Keskitytään liikaa välittömiin vaikutuksiin, nimelliseen kustannustehokkuuteen
 • Ketä palvellaan ja mistä tulot?
 • Teknisistä ongelmista johtuva verkko-ostamisen keskeytyminen on lisääntynyt paljon
 • Verkkokaupan hakuominaisuus on keskeinen
 • Videot tuote-esittelyissä

Ostaminen verkosta jatkaa edelleen kasvuaan, eikä suosituimmissa tuotteissa ole suuria muutoksia tapahtunut. Matkailuun liittyvät tuotteet ja pääsyliput, kirjat, musiikki, vaatteet ovat ostetuimpia. Vaatteiden verkkokaupan tarjonta kasvaa H&M:n tullessa markkinoille.

Tärkeä pointti on se, että lähestyttäisiin verkkokauppaa asiakkaan lisäarvon ja palvelun kautta, ei pelkkien kustannussäästöjen ja itsepalvelun kautta.

Rauno Kurtti (RTG) kertoi matkailutuotteiden myyntiin tarkoitetusta Online Travel Shopista.
 • Edelleen myös kivijalka-matkatoimisto
 • Amadeus-integraatio, GDS (laaja tarjonta)
 • Paketointi: dynaaminen, virtuaalinen, räätälöity
 • Lennot, majoitus, autovuokraus plus ohjelmapalvelut ja pääsyliput
 • Viikko-ohjelmat
 • Kotimaiset asiakkaat eivät vielä paljoa osta ohjelmapalveluja netistä
 • Erillinen majoitusvarausjärjestelmä (mm. mökit)
 • Erikoisuuksien tarjoaminen – esim. petojen katselu
 • Tapahtumat, esim. Ruka Nordic Opening
 • Matkakohteille soveltuva palvelu
 • Myyntiorganisaatio
 • Markkinointiyhteistyö

Tämäntyyppiset palvelut auttavat matkailijoita suunnittelemaan matkaansa ja seulomaan suuresta tarjonnasta ja tietomäärästä haluamansa palvelut edullisimmalla hinnalla. Matkailupalvelujen tuottajalle tällainen on varmasti yksi varteenotettava myyntikanava – pitääkö rinnalla olla myös oma? Mistä kanavasta saataisiin eniten myyntiä? Entä hinnoittelu eri kanavien välillä?

Aktiviteettien osalta ongelmana on palvelun tuotteistaminen siihen pisteeseen, että se on ostettavissa verkosta. Matkakohteiden viikko-ohjelmiin sisältyvät palvelut ovat tällaisia, mutta entä esimerkiksi räätälöitävät karhunkatseluretket? Huomiota kiinnitti myös se, että kotimaiset asiakkaat eivät välttämättä haluakaan ostaa ”etukäteen” aktiviteetteja – lomanvietto jätetään avoimeksi. Ostaisivatko/varaisivatko he palveluja verkon kautta matkakohteessa ollessaan?

Arto Tenhunen (Soprano ja Vivere) kertoi näkemyksiään ja kokemuksiaan verkkoliiketoiminnan maailmasta.
 • Vivere.fi – elvytysohjelma
 • Tekninen osaaminen ei riitä, täytyy olla myös liiketoimintaosaamista (esim. kiinteistövälitys)
 • Vaatii työtä
 • Kokeile ensin vaikka Huuto.netiä, sitten omaa verkkokauppaa!
 • Koffin integroitu tilausjärjestelmä verkon yli
 • Ihmiset haluavat vaikuttaa – sosiaalinen media
 • Ihmiset haluavat vaikuttaa myös yrityksiin – kysy heiltä
 • Internet-palvelu on aina kansainvälinen – verkossa on vain yksi maa
 • Älä tee itsepalvelumyymälää
 • Elisan Cloud Company-video
 • Facebook, Suomi24
 • Innovatiivinen markkinointikampanja: Old Spice

Mieleen jäi moniosaamisen merkitys: teknologian ja liiketoiminnan yhteys. Askeleittainen eteneminen verkkokaupassa on suositeltavaa. Lisäksi tuotiin hyvin esille sitä, miltä ”Internet-maailma” näyttäytyy nyt ja lähitulevaisuudessa.

****

Tällaisia ajankohtaiskatsauksia, tietoiskuja ja case-esimerkkejä tulisi sisältyä myös korkeakoulujen liiketalouden opintoihin. Ei välttämättä tässä seminaari-formaatissa, vaan jonkinlaisena monimuotoisena oppimistehtävänä sopivan opintojakson/jaksojen yhteydessä.