Matkailun internet-markkinointi Venäjälle

Matkailun internet-markkinointi Venäjälle keräsi lähes kaksikymmentä Vuokatin matkailun yrittäjää syventymään Venäjän sähköiseen markkinointiin. Asiantuntijana koulutuksessa oli Mika Tonder Mediatalo Toimelias Oy:stä. Koulutuksessa tutustuttiin ensin venäläiseen matkailijaan internetin käyttäjänä ja missä kanavissa heidät löytää internetissä.

Suosituimmat verkkosivut Venäjällä elokuussa 2013

Suosituimmat verkkosivut Venäjällä elokuussa 2013

Internet Venäjällä on pääsääntöisesti venäjänkielistä. Ilman venäjän kielen taitoa tai venäjänkielistä partneria markkinointi noissa kanavissa on haastavaa, jopa kyseenalaista. Hakukonepalvelut (Yandex, Google.ru ja Mail.ru) toimivat teknisesti samoilla periaatteilla kuin länsimaiset vastineet, mutta verkkonäkyvyyden kasvattaminen ei englannin kielellä onnistu.

Venäläinen käyttäytyy verkossa eri tavoin kuin suomalainen. Sosiaalisuus on oleellinen osa kulttuuria, joten yhteisöpalvelut (VKontakte, Odnoklassniki, LiveJournal, FB) ovat tärkeässä roolissa. Ystävien ja kavereiden suosituksiin luotetaan. Yhteisösivuilla käydään usein värikästäkin keskustelua. Heinäkuussa suosituimpia yhteisösivuja Venäjällä olivat vKontakte (vk.com) ja Odnoklassniki.

Suosituimmat sosiaalisen median palvelut Venäjällä

Suosituimmat sosiaalisen median palvelut Venäjällä

Viihteellisyys on näkyvää venäläisessä internetissä. Kuvat ja videot ovat tärkeitä. Blogi-kirjoituksissa ei ole paljoa tekstiä, mutta sen sijaan lukuisia kuvia. Oleellista on se, mitä julkaisu saa aikaan – keskustelua ja kommunikointia. Venäläinen viettää eniten aikaa Odnoklassniki-palvelussa – keskimäärin lähes 6 tuntia kuukaudessa.

Venäläisessä sosiaalisessa mediassa keskimäärin vietetty aika

Venäläisessä sosiaalisessa mediassa keskimäärin vietetty aika

Internet-markkinoinnin prosessin pohjalta tutustuttiin esimerkein siihen, miten ja missä vaiheessa eri kanavia voidaan hyödyntää markkinoinnissa. Päivän päätteeksi käsiteltiin vielä venäläistä verkkokauppaa ja sen maksutapoja. Tänä päivänä venäläiselle kuluttajalle on tarjolla useita maksutapoja, mutta haasteena onkin, kuinka kotiuttaa rahat matkailuyrittäjälle Suomeen. Ainoastaan tunnetuimmat luottokortit mahdollistavat suoran tilityksen Suomeen. PayPal-tyyppiset Yandex Money tai vastaavat palvelut mahdollistavat verkkomaksamisen, mutta ilman rahanvälityspartneria raha ei liiku rajan yli.

Koulutusmateriaali tässä Vuokatti22082013

Matkailun internet-markkinointi venäläisille -koulutus Vuokatissa 22.8.

Kainuun matkailun sähköinen markkinointi-hankkeen yhteistyökumppanit

MATKAILUN INTERNET-MARKKINOINTI VENÄLÄISILLE

Aika:          torstai 22.8.2013, klo 8:45–14:00
Paikka:      Angry Birds Activity Park Vuokatti, Lastaajantie 3, Vuokatti
Kouluttaja: Mika Tonder, Mediatalo Toimelias Oy

Koulutus on suunnattu lähinnä hankkeeseen osallistuvien matkailukeskusten yrityksille. Koulutuksen tavoitteena on luoda yleiskuva matkailun internet-markkinoinnista Venäjälle, ymmärtää venäläistä matkailijaa internetin käyttäjänä ja syventyä tarkemmin Venäjän markkinoinnissa käytettäviin kanaviin ja työkaluihin sekä venäläisten online-maksutapoihin.

Ohjelma:

  • Venäläinen matkailija internetin käyttäjänä
  • Keskeisimmät jakelukanavat venäläisessä Internetissä
  • Yrityksen sähköinen liiketoimintaprosessi (markkinointi + myynti) Venäjällä
  • Yrityksen näkyvyyden kehittäminen venäläisessä Internetissä
  • Yrityksen venäjänkieliset verkkosivut ja verkkosivujen optimointi venäläisiin hakukoneisiin
  • Venäjän Internet‐markkinoinnin työkalut
  • Markkinointi venäläisessä sosiaalisessa mediassa
  • Verkkokauppa Venäjälle

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään tiistaina 13.8
Koulutus on maksuton

Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kainuun matkailun sähköisen markkinoinnin kehittäminen
Esa Järvenoja, Projektipäällikkö
esa.jarvenoja(at)kamk.fi
044 7101369

Vercco-seminaari kansainvälisestä verkkokaupasta 8.12.2010

Image representing Yandex as depicted in Crunc...

Image via CrunchBase

Ouluseutu Yrityspalvelujen Vercco-projekti järjesti yhteistyökumppaneineen Vercco kansainvälisille vesille -seminaarin Oulussa 8.12.2010. Verkkokaupankäynti on mahdollistaa myös kansainvälisen kaupan – ei kuitenkaan automaattisesti. Seuraavassa on keskeisiä pointteja seminaarissa esitetyistä asioista, lukijan kannattaa tutustua myös seminaarin kotisivuilla oleviin materiaaleihin.

Pekka Peltonen MarkInvest Oy:stä on selvittänyt Venäjän verkkokaupan mahdollisuuksia. Venäjällä Internetin käyttö ja sähköinen kauppa lisääntyvät jatkuvasti. Verkkokauppa on keskittynyt tällä hetkellä Pietariin ja Moskovaan – se helpottaa suurkaupunkilaisten elämää. Hakukoneiden (Yandex, Google, Mail.ru) lisäksi käytetään verkkokatalogeja tuotetietojen etsintään. Myös sosiaalista mediaa käytetään, mutta tätä ei eritelty. Kuluttajille suunnattujen verkkokauppojen lisäksi on B2B-markkinapaikkoja, joissa ei välttämättä tehdä varsinaisia transaktioita. Aivan kuten offline-kaupassakin, on syytä olla venäläinen yhteistyökumppani. Ratkaistavia asioita ovat mm. verkkokaupan sijainti (Suomessa vai Venäjällä?), verkkokaupan omistus (oma kauppa vai venäläisen välittäjän kautta), kauppatavaraan liittyvä logistiikka. Venäläisille kannattaa myydä sellaisia tuotteita, joiden saatavuus muuten on niukka, brändi on tunnettu, laatu on korkea. Sujuva toimitus on myös kilpailuetu.

Venäjän sosiaalista mediaa ja verkkokauppaa käsitellään myös Socialmediocracy-blogissa.

Sanna Ylikärppä esitteli Marttiini Oy:n verkkokauppaprojektia. Heidän kuluttajille suunnattu verkkokauppansa on avattu vuoden 2010 aikana. Marttiinin osalta verkkokauppaan siirtymistä helpottivat tunnettu brändi, tuotteen helppo toimitettavuus sekä asiakkaiden halukkuus ostaa verkosta. Suosituksena oli, että yrityksellä ei olisi erikseen web-sivustoa ja verkkokauppaa, vaan imagosivusto yhdistetään verkkokaupan alustalle. Hyvä verkkokauppa palvelee myös jälleenmyyjiä kuluttajien lisäksi. B2B-tilausjärjestelmä edellyttäisi integraatiota toiminnanohjausjärjestelmän kanssa. Verkkokauppaprojektiin tulee varautua riittävin resurssein ja suunnitella myös projektin päättymisen jälkeistä toimintaa etukäteen. Opeteltavien asioiden määrä on hyvin suuri. Järjestelmätoimittajan valinta on kriittinen menestystekijä – tähän tulee panostaa. Pitäisi tietää mitä halutaan ostaa ja toisaalta kiinnittää huomiota myös siihen, mitä järjestelmätoimittaja ei tarjoa. Kansainvälisen kaupan kannalta Marttiinin verkkokauppaan ei toistaiseksi ole tehty suuria lokalisointeja (kieliversiot, maksutavat), vaan pyritään toimimaan yhdellä, mahdollisimman monelle sopivalla kaupalla.

Kirsi Mikkola Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy:stä kertoi esityksessään matkailun sähköisestä kaupankäynnistä Suomessa – tai oikeastaan sen puutteesta. Matkailu on osaltaan myös tärkeää kansainvälistä kaupankäyntiä. Matkailijat ovat tärkeitä asiakkaita myös matkakohteiden vähittäiskauppiaille. Matkailijat ovat tottuneet ostamaan verkosta, mutta matkailuyritykset myyvät palvelujaan verkossa harvakseltaan. Erityisesti aktiviteettipalvelut koetaan hankaliksi verkkomyynnin kannalta – niissä on paljon variaatioita. Venäläiset ovat hyvin tärkeä matkailun asiakasryhmä Suomessa. He haluavat varata matkailupalvelunsa verkossa – mutta eivät välttämättä maksaa niitä. Matkailun sähköistä liiketoimintaa vaivaa edelleen sopivien järjestelmien puute ja toisaalta järjestelmien yhteentoimimattomuus.

Tomi Kaitarinne kertoi omassa esityksessään ALLU Groupin sähköisen markkinoinnin kehittämisprojektista, jossa JM eMotion oli ollut mukana. Alussa tilannetta analysoitiin Googlen työkaluilla (Analytics, Trends, Keyword Tool) sekä asiakaskyselyillä. Asiakkailta ja myyjiltä saatiin tietoa hyvistä avainsanoista eri markkinoilla. Hakusanamainontaa kehitettiin systemaattisemmaksi ja kohdennetummaksi. Sähköpostimarkkinointiin kehitettiin toimivat käytännöt. Yrityksen sivuston julkaisujärjestelmä vaihdettiin ja sisältö hakukoneoptimoitiin. Sähköinen markkinoinnin osaaminen ja toiminta saatiin juurrutettua organisaatioon, alussa käytettiin ulkopuolista asiantuntemusta. Kyseinen B2B-yritys on saanut Internetistä toimivan markkinointikanavan, vaikka joskus aiemmin se olisi voinut todeta, että Internetillä ei ole markkinoinnin kannalta suurta merkitystä.

Iltapäivän työpajassa aiheena oli verkkokaupan tuloksellisuus matkailussa ja vetäjänä toimi Kirsi Mikkola. Tuloksellisuutta voidaan mitata ja arvioida KKKK-mallilla. Matkailun kannalta tärkeä TripAdvisor-palvelu on saamassa suomalaisen lokalisoinnin, joka helpottaa sen käyttöä yritysten kannalta. Kumppanuusmarkkinoinnin hyödyntämistä vaikeuttaa sopivan palvelun/verkoston puuttuminen. Perinteiset affiliate-ratkaisut ovat liian massiivisia pienemmille yrityksille. Verkkokaupankäynnissä myös erilaiset lisämyynnin mahdollisuudet jäävät paljolti vielä hyödyntämättä. Ongelma on myös se, että matkailijat käyttävät ostopäätöstensä tekemisessä useita verkkopalveluja ja nämä palvelut vielä vaihtelevat maittain. Yrityksen resurssit eivät kuitenkaan riitä kovin laajaan verkkoläsnäoloon, vaan on tehtävä valintoja. Pitäisi pystyä määrittelemään ne palvelut, joista asiakkaat varmimmin tavoitetaan (esim. kävijätilastot ja asiakaskyselyt).

****

Yritysten onnistumiset ja kokemukset verkkokaupasta ja -markkinoinnista ovat aina mielenkiintoista kuultavaa, sillä tämäntyyppistä tietoa tarvittaisiin sähköisen liiketoiminnan opetuksessa. Harmillista oli, että matkailusta oli nyt paljon asiaa, mutta alan yrityksiä oli vähän paikalla.

Kansainvälisen verkkokaupan kehittämiseen voisi ottaa mukaan myös korkeakoulujen ulkomaiset opiskelijat – heillä on ns. paikallistietämystä kotimaistaan. Ehkäpä heistä olisi apua myös Venäjälle suunnatun suomalaisen verkkokaupan edistämisessä. Kajaanissakin on kaksi aiheeseen liittyvää kv-ohjelmaa: International Business ja Tourism.