Sähköisen taloushallinnon seminaari 19.8.2010

Projekti järjesti Kajaanin ammattikorkeakoulun liiketalouden opetushenkilöstölle suunnatun seminaarin aiheesta Sähköinen taloushallinto. Kyseinen tilaisuus tukee opetuksen kehittämistä sähköisen taloushallinnon näkökulmasta, halusimme tässä vaiheessa saada näkemyksiä alan haasteista ja mahdollisuuksista sekä eri tyyppisten yritysten kokemuksia asiasta.

Seminaariin saimme puhujiksi Martti Fromin Tiekestä, Tuija Kuivalaisen SOK Palveluässästä sekä Harri Lukkarin Talenomilta. Martti antoi omassa puheenvuorossaan näkemyksiä siitä, mihin sähköinen taloushallinto on menossa, Tuija kertoi SOK:n ”sisäisen tilitoimiston” toiminnasta ja Lukkari siitä, miten sähköisiä palveluja on Talenomilla toteutettu.

SOK Palveluässän toiminnasta suuri osa on sijoitettu Kajaaniin Renforsin rantaan ja on tärkeä yhteistyökumppani ammattikorkeakoululle – sekä suuri työllistäjä alueella. Taloushallinnon alalla todettiin olevan jo tai olevan tulossa jonkinasteinen työvoimapula.

Projektipäällikkö alusti aiheesta sähköisen liiketoiminnan osaaminen, esitys on nähtävissä alla:

Joitain muistiinpanoja seminaarin kuluessa käsitellyistä asioista:

 • Verkoston näkökulma otettava huomioon, ei vain yksittäinen yritys
 • Oikean ja reaaliaikaisen tiedon merkitys yrityksen (ja verkoston) johtamisessa
 • Verkkolaskutus on yksi keskeinen tekijä
 • Automatisoinnin ja integroinnin mahdollisuuksia on edelleen käyttämättä
 • Suomi alkaa jäämään EU:sta jälkeen sähköisen taloushallinnon ja verkkolaskutuksen kehityksessä
 • Julkinen sektori sähköistyy väistämättä – entä yritykset?
 • SEPA:n käyttöönotto kiireellinen asia
 • Hyödyt – onko rahallisia hyötyjä vai muita hyötyjä?
 • Muutoksen mahdollisimman hallittu johtaminen
 • Muutoksen kattavuus – toimintatapojen kehittäminen ja pitkälle viety integraatio
 • Taloushallinnon työntekijän tulisi ymmärtää oman työnsä merkitys kokonaisuuden kannalta
 • Keskittymiskehitys ja ulkoistuskehitys – palvelukeskukset
 • Prosessien jatkuvaa kehittäminen
 • Työelämässä käytetään erilaisia suoritusmittareita
 • Sähköisten palvelujen käyttöastetta nostettava – palvelujen paketointi ja markkinointi

Suuret kiitokset seminaarin esiintyjille ja osallistujille. Yhteistyö varmasti jatkuu muodossa jos toisessakin!