eTourism 2010 -seminaarin antia

Picture of notebook screen with Facebook and F...

Image via Wikipedia

Haaga-Helia ja Haaga Perho järjestivät eTourism 2010 -seminaarin 23.9. Tässä artikkelissa nostan esille sellaisia asioita, joihin itse kiinnitin huomiota ja jotka herättivät ajatuksia.

Esitykset löytyvät kokonaisuudessaan Matkaa alkaa verkosta -yhteisöstä (edellyttää rekisteröitymisen).

Jere Talonen Haaga-Helia AMK:sta esitteli lyhyesti hyvin mielenkiintoisen 3E+RS-mallin: Experiences, E-World, Economics, Responsible, Sustainable. Mallia on hyödynnetty myös heidän ops-työssään – antaa ajatuksia myös täällä tehtävään kehitystyöhön.

Terry Kane Jumeirah Groupista hahmotteli matkailun tulevaisuuden näkymiä:

 • Neljä matkailun tulevaisuuden skenaariota.
 • Turistit eivät halua olla turisteja – ”off the beaten path”
 • Uudet, kapeat segmentit
 • Silver Surfers 50+ väestöryhmä kasvaa
 • Kiinan ja Intian massamarkkinat tulevaisuudessa
 • Kestävä kehitys, ekologisuus on aivan äärimmäisen tärkeää! (esim. VICE-malli)
 • Asiakkuuksien hallinta ja asiakasläheisyys on keskeistä
 • Suora yhteys asiakkaaseen – markkinointi ja myynti
 • Webistä tulee henkilökohtainen – räätälöity matkailusisältö?
 • Mobiilin merkitys kasvaa

Kanen esityksessä oli paljon mielenkiintoista asiaa. Sähköisen liiketoiminnan kannalta haasteellista on asiakkuuksien hallinta ja asiakasläheisyys, asiakasymmärrys, asiakasinformaatio, yms. Samaa haasteellisuutta edustaa suora yhteys asiakkaaseen – moniko pystyy myymään verkon yli palvelujaan? Entäpä vielä siten, että asiakkaalle tarjottava informaatio olisi yksilöllisesti räätälöityä?

Kenellä on matkakohteessa täydellisin ymmärrys kohteen kaikista eri asiakkaista ja asiakassegmenteistä? Paljonko matkakohteen yritykset tietävät ylipäätään omista asiakkaistaan? Voi hyvinkin olla, että asiakkaita koskeva tieto on pinnallista, se on hajallaan yrityksen sisällä ja asiakkaita koskevaa tietoa ei jaeta kohteen sisällä.

Jenni Glad 12Snapista kertoi mobiilimarkkinoinnista ja sen soveltamisesta matkailualalla:

 • Luvanvaraisuus, saatava asiakkaan suostumus
 • Mobiilin käyttötavat markkinoinnissa: palvelut, sisällöt, aktivointi.
 • ”Perusnokialainen” on luultavimmin se yleisin mobiililaite
 • Laitteiden, käyttöjärjestelmien ja sovellusten kirjava tarjonta on ongelma
 • Tripadvisorin mobiiliversio
 • Sijaintiperustainen mainostaminen karttapalvelun kautta, esim. Nokian Ovi Maps
 • North Face Trailhead (taustalla Everytrail.com)
 • ASML:n pelisäännöt mobiilimarkkinoinnille

Mobiilikanavalla on merkitystä silloin, kun asiakas on matkakohteessa – mistä voimme tietää sen? Karttapalveluihin kytketyt mainosmekanismit voisivat olla hyvinkin toimivia. Luonto- ja liikuntamatkailun osalta Everytrailin kaltaiset palvelut ovat kiinnostavia, sillä niissä on sosiaalisia ja pelillisiäkin ulottuvuuksia.

Voisiko geokätkentää brändätä matkakohteessa?

”Perusnokialaiset” laitteet ja datayhteyksien hinta ovat ongelmia – mutta mikä on tilanne jossain kapeassa segmentissä, vaikkapa luontokuvaajat ja petojen katselusta kiinnostuneet?

Sirkku Laine (Sähköinen Liiketoiminta Suomi) puhui aiheesta Augmented reality ja sen hyödyntäminen matkailussa:

 • Laajennettu todellisuus
 • Puhelimen kameran kautta on katsottavissa lisätietoa ympäristöstä
 • Esim. matkaoppaiden toteuttaminen tällä tavoin?
 • Beatles tour
 • Hoppala Berlin Wall
 • Nearest tube

AR voisi toimia jossain hyvin rajatussa kohteessa (esim. Beatles Tour, Berlin Wall). Käyttöä voisi olla myös esine-tasolla (esim. taideteokset), mutta silloin luultavimmin pitäisi olla jonkinlainen hahmontunnistus- tai NFC-teknologia käytössä. GPS:n avulla voidaan saada tietoa lähinnä rakennusten tasolla. Tässä laite- ja sovellusvaatimukset ovat korkealla.

AR-sovellusten avulla voi saada ympäristöstään lisätietoa mm. Wikipediasta, Googlesta, Youtubesta, eri valokuvapalveluista jne. Löytyvätkö matkakohteen keskeiset attraktiot ja niiden tiedot tätä kautta?

Fantastecin Juha Väisänen esitteli Virtual Lapland -peliä ja sen käyttöä matkailumarkkinoinnissa:

 • Pelit ovat elämyksiä verkossa
 • Pelit kiinnittävät ihmisten huomion – antaa mahdollisuuksia markkinointiin
 • Vetoavat lapsiin ja nuoriin, mutta myös aikuisiin
 • Matkakohteen ja sen attraktioiden esiintyminen pelissä
 • Asiakastiedon kerääminen ja ymmärryksen kasvattaminen
 • 3D Starwood Hotel – Hotellin käyttäjälähtöistä kehittämistä
 • Elokuvat paikan markkinoinnissa ja nyt myös pelit – vrt. Da Vinci -koodi

Tämä aihe herätti mielenkiintoa ja onhan Virtual Laplandissa jo mukana matkailualan toimijoita. Pelit ja virtuaalimaailmat ovat matkakohdetason kehittämisasioita. Esitellyssä tapauksessa on etuna vahva yhteys jouluun. Mikä voisi olla vastaava intressi jossain muussa kohteessa muualla? Kukahan hyppää tähän junaan seuraavana?

Seminaarin työryhmätyöskentelyssä esille tulleita ajatuksia:

 • Musiikki osana elämystä verkossa (voiko verkossa olla elämyksiä) – käytettävä harkiten, sillä saattaa häiritä tiedonhakua tai ostoprosessia
 • Web-videoiden taustamusiikkiin syytä kiinnittä huomiota, sillä se luo tunnelmaa
 • Mobiilimainonta ja mobiili osana asiakaspalvelua – mobiilissa ostetaan vielä aika vähän.
 • Tekstiviestit toimivat teknisesti varmasti.
 • SMS on toiminut esim. SK-ravintoloiden käytössä hyvin
 • Mobiilisovellusten tulisi olla niin hyödyllisiä asiakkaalle, että niistä ollaan valmiita maksamaan (edes vähän).
 • Reaaliaikaisen, hyödyllisen, arvokkaan tiedon tarjoaminen mobiilin kautta asiakkaalle?
 • Internet toimii myös mobiilissa: web-sivut, sähköposti, Google (haku ja kartat), Facebook, Twitter, yms.

Kiitokset työryhmän jäsenille Mauri, Suvi ja Jarkko!

Edit: Lisätty kuva ja kaksi linkkiä.