Matkabloggaaminen ilmiönä

Millainen ilmiö on matkabloggaaminen? Matkabloggaajat ovat itse päätoimittajia, kirjoittajia, valokuvaajia ja editoijia. Kokonaisuus on heidän hallussaan ja tuotos on juuri sellainen, kuin he itse haluavat. Virpi Aittokoski käsittelee opinnäytetyössään http://bit.ly/Xr8gEx matkabloggaamisen ilmiötä ja sitä, kuinka matkailuorganisaatio ja bloggaaja voivat tehdä yhteistyötä. Seuraavassa tiivistettynä poimintoja ajatuksiksi matkailukeskuksille ja –yhdistyksille.

Perinteisesti PR-toimistot (Public Relationship) ovat hoitaneet matkailuorganisaatioiden yhteyksiä mediaan. PR-toimistoilla on listat toimittajista – mediakontaktit. PR-toimisto myy maksua vastaan  asiakaille yhteyksiä medioihin. Bloggaajat taasen ovat itse aktiivisia ja tietävät, että jos heidän bloginsa on hyvä, he saavat toimeksiantoja medianäkyvyyttä haluavalta yritykseltä ilman PR-toimistoa.

Lukijat luottavat sivustoihin, joihin voi jättää oman arvostelun kohteesta, tuotteesta tai palvelusta. Kuluttajat kuulevat mieluummin toisen kuluttajan rehellisen mielipiteen kuin tekevät päätöksensä virallisten sivustojen tai esitteiden perusteella. Sosiaalisen median kautta välitetty viesti vaikuttaa vastaanottajaan vahvemmin, sillä sen lähettäjinä ovat ystävät ja tuttavat eikä kyseessä ole ostettu mainos.

Matkabloggamisessa kirjoittaja jakaa henkilökohtaisia kokemuksia päiväkirjamaiseen tyyliin ja lukijoina ovat usein ystävät ja sukulaiset sekä blogin ollessa avoin, myös muu yleisö. Matkablogit virittävät ihmisten keskustelua ja sitä kautta niistä tulee osa word-of-mouth -kommunikaatiota. Blogit ovat myös tärkeitä tiedonlähteitä. Ihmiset vertailevat kokemuksiaan verkossa, keskustelevat ja kyseenalaistavat.

Matkabloggaaja on yleensä erikoistunut johonkin aiheeseen (niche), mikä liittyy läheisesti matkailuun. Suosituin aihe on ruoka. Seuraavana ovat seikkailu ja outdoors -matkailu. Blogimatka tulee suunnitella mielessä matkan erikoisuus ja punainen lanka. Bloggaajan kokemus konkretisoituu tarinan kautta lukijoille. Tarinoiden ja henkilöiden tulee olla tosia, koska blogien suosio perustuu pitkälti bloggaajien aitoihin kokemuksiin ja mielipiteisiin.

Kuinka bloggaajan kanssa voi tehdä yhteistyötä? Ensimmäisen yhteydenoton tulisi sisältää seuraavat asiat:

  • lyhyesti kuvaus matkailuorganisaatiosta,
  • osoitus, että tuntee bloggaajan blogin,
  • mitä yhteistyöltä halutaan ja
  • mitkä ovat seuraavat askeleet.

Bloggaajat kaipaavat selkeää viestiä, mitä heidän toivotaan tekevän. He ovat valmiita tekemään taustatyötä, jotta voivat tarjota osaamistaan tarpeiden mukaan. Matkailuorganisaation täytyy määritellä, millaista apua tarvitaan ja miten sitä mitataan. Ennen yhteistyötä sovitaan millaisia tuloksia kaivataan. Yhdessä tekeminen on vahvuuden merkki, jota bloggaajat odottavat muiltakin osapuolilta. Blogimatkaa järjestettäessä on oleellista, että mukana olevat tahot tekevät yhteistyötä ja jakavat tietoa.

Blogit matkailualueen markkinoinnissa

Blogien käyttö matkailun markkinoinnissa tuntuisi hyvinkin sopivalta: blogeissa voi tuoda esiin tarinoita, kokemuksia, mielikuvia ja ikäänkuin virallista markkinointiviestintää ”autenttisempaa” sisältöä. Sisältöideoita uskoisi olevan runsaammin kuin ehkä monella toisella toimialalla.

Blogin avulla voi puhutella paitsi matkailijaa, myös optimoida hakukonenäkyvyyttä. Käyttökelpoisuus matkailumarkkinoinnissa on ilmeinen, mutta resursoinnin ja osaamisen kannalta blogit ovat myös haastavimmasta päästä. Hyvän kirjoitustaidon lisäksi tulee ymmärtää hakukoneoptimointia ja blogin sisällön jakelua muissa sosiaalisissa medioissa.

Projektin yhteydessä on tuotettu pienimuotoinen opas blogeista markkinointivälineenä ja ehdotuksia sen käytöstä matkakohdetason markkinoinnissa. Myös yksittäinen yritys voi käyttää blogia markkinoinnissaan, mutta kohdetasolla on mahdollista tuottaa laajemmin sisältöä.

Esimerkkejä kummastakin löytyy siis tuotetusta oppaasta. Katso, miten matkakohteet ovat blogeja omassa markkinoinnissaan käyttäneet:

Linkkejä matkailuyritysten blogeihin löydät myös Matkailun sähköinen liiketoiminta -opintojakson sivuilta.

Projekti julkaisee artikkeleita ja uutisia matkailun Internet-markkinointiin liittyen säännöllisesti. Seuraa meitä Facebookissa:

Facebook.com/KainuunMatkailunSahkoinenMarkkinointi