eService Business –seminaari 21.10.2009

Osallistuin Haaga-Helian organisoimaan seminaariin, jonka teemana oli tänä vuonna sosiaalinen media. Tarkempaa tietoa sisällöstä löytyy seminaarin verkkosivuilta ja Matka alkaa verkosta –yhteisöstä. Matkailualan edustajia oli runsaasti yleisön joukossa.

Yleisöllä oli mahdollisuus vuorovaikuttaa esiintyjien kanssa myös sosiaalisen median välityksellä. Seminaarin web-läsnäolo oli muutenkin monipuolinen (liiankin?). Seminaaria koskevat “tweetit” löytyvät Twitteristä #eservicebiz –tagilla. Katso myös Katri Lietsalan (Gemilo) blogista seminaariin liittyvät postaukset.

Yleisö tuntui kaipaavan konkreettisia esimerkkejä siitä, miten sosiaalista mediaa voitaisiin hyödyntää. Varsinkin siitä, miten somen avulla voitaisiin tehdä rahaa!

Muutamia asioita, jotka jäivät itselläni mieleen:

  • Puhuttaessa sosiaalisen median ROI:sta Katri Lietsala vertasi tilannetta siihen, miten voidaan mitata ROI golfin peluulle asiakkaan kanssa?
  • Tommi Holmgren totesi esityksensä aikana, että sosiaalisen median käyttöä on vaikea ulkoistaa, sillä se vaatii syvällistä organisaation tuntemusta.
  • Useissa esityksissä (esim. Robin Bade) mainittiin se, että yhteisöjen rakenne tulisi tunnistaa ja erityisesti ns. alpha-käyttäjät.
  • Helene Auramo johdatteli yleisöä Twitterin maailmaan. Yrityksen sisäisessä käytössä voi olla yksityinen, Twitteriä muistuttava Yammer. Twitterin käyttäjistä ei ole saatavilla tilastoja, ei esimerkiksi tiedetä paljonko suomessa on Twitter-käyttäjiä.
  • Aurinkomatkojen Paikka auringossa –yhteisöstä oli kertomassa Tuomo Meretniemi. Yhteisö on ilmeisen suosittu heidän asiakkaidensa keskuudessa. Suosittelut ovat erittäin arvokkaita! Koska asiakkaat kertovat  kertovat negatiivisista kokemuksistaan joka tapauksessa, on parempi että tälle on jokin kanava.
  • Pellervo Kokkonen toi esille Green Tourism Finlandin. GTF on läsnä hyvin monessa kanavassa verkossa (esim. Twitter) ja mainostaa omia ja partnereidensa tuotteita. Tällaisia palveluja lisää?
  • Toinen Pellervon mainitsema yritys oli Gym42, joka käyttää Facebookia pitääkseen yhteyttä omiin asiakkaisiin. Kyseessä on siis paikallisilla markkinoilla toimiva pieni yritys.
  • Lapland Studio on rakentanut tulevan Lead the Meerkats –pelinsä markkinoinnin Facebookin varaan. Kokemus on positiivinen tähän asti mutta myyntitulokset nähdään vasta myöhemmin. Ilkka Immonen nosti myös esille pelien ja matkailun yhteistyön ja peräänkuulutti ennakkoluulottomuutta matkailun toimijoilta. Peleissä voi tehdä product placementia, kuten elokuvissakin. Matkailukohteiden ympärille voidaan rakentaa verkkoyhteisöjä (esim. Disney Parks).
  • Teemu Arina toi esille mielenkiintoisen Layar-palvelun, jossa voidaan esittää informaatiota mobiililaitteen kameran kuvassa. Käyttökohteita matkailun alalla?

No miten sillä sosiaalisella medialla saadaan rahaa? Ari Ojansivu toi esille erään ansaintamallin: rakenna yhteisö ja myy se pois (vrt. Dopplr).