Kuinka hyödynnät suosituksia matkailun markkinoinnissa?

Suositteleminen (Word of Mouth) on oleellinen markkinoinnin keino liiketoiminnassa. Suositusten merkitys korostuu palveluiden markkinoinnissa, koska palvelun laatu perustuu asiakkaan henkilökohtaiseen kokemukseen. Sana matkailupalvelusta leviää nopeasti ja yhä useammin kuluttajat kuulevat ensimmäisen kerran tuotteesta tai palvelusta suositusten kautta. He tekevät myös hakuja internetissä suositusten perusteella.

Kuinka löydät suosittelijan?

Suosittelijat vievät yrityksen brändiä ja viestiä eteenpäin kavereilleen ja perheilleen. Yrityksen tulee tunnistaa nämä henkilöt? Mahdollisia suosittelijoita löydetään asiakaskyselyillä, joissa myös kysytään tyytyväisen asiakkaan kiinnostusta yrityksen suosittelemiseen. Samalla on tärkeää varmistaa, että suosittelijat arvioivat yrityksen tuotteet ja palvelut. Arvioinnit tulisi tehdä internetissä, jotta ne ovat muiden kävijöiden nähtävissä. Tutkimusten mukaan 70% kuluttajista luottaa asiakkaiden tekemiin arvosteluihin.

Verkosto

Kuinka rohkaiset suositteluun?

Kuinka suosittelijoiden positiivista sanomaa voidaan edelleen vahvistaa ja hyödyntää liiketoiminnassa? Suosittelijoille voidaan esittää tarjouksia, joita he voivat edelleen jakaa omissa ystävä- ja sosiaalisissa verkoissaan. Lisäämällä tarjouksiin linkit yrityksen verkkosivulle suosittelijat luovat lisää viittausliikennettä. Ystävä- ja sosiaalisessa verkostossa jaettu tarjous luo yrityksestä ja sen palveluista luotettavamman  ja positiivisemman kuvan.

Mainokset

Вуокатти – Vuokatin matkailun markkinointia venäläisille

Vuokatti on suurin tai ainakin suurimpia ympäri vuoden elämyksiä tarjoavia matkailukeskuksia Suomessa. Matkailijoiden yöpymiset alueella lisääntyivät viime vuonna 8 %. Ulkomaalaisten matkailijoiden määrä kasvoi 17,1 % edellisvuodesta. Ulkomaalaisista matkailijoista suurin ryhmä on venäläiset. Tämän vuoden tammikuussa ulkomaalaisten yöpyjien määrä väheni, mutta venäläisten matkailijoiden määrä jatkoi edelleen kasvuaan. Alkutalven marras-tammikuun ulkomaalaisista matkailijoista lähes 85 % oli venäläisiä, kasvua 8 %. (Tilastokeskus).

Venäläiset nuoret Vuokatissa

 

Venäläiset matkailijat ovat kasvava asiakasryhmä Kainuun matkailulle, siksi myös matkailun markkinoinnissa on panostettu heihin. Kainuun matkailun sähköisen markkinoinnin kehittämishankkeessa on toteutettu venäläismatkailijoille suunnattua markkinointia yhdessä Vuokatin matkailukeskuksen ja Mediatalo Toimelias Oy:n kanssa.

Internetin käyttö matkailupalveluiden hankinnassa on huimassa kasvussa Venäjällä. Verkossa tietoa etsivät matkailijat käyttävät tutkimuksien mukaan matkallaan 25 % enemmän rahaa kuin ei-internetiä hyödyntävät matkailijat. Eniten venäläiset luottavat kuitenkin ystäviensä ja tuttaviensa suosituksiin. Näistä syistä Vuokatin matkailukeskuksen ja yritysten markkinoinnissa Venäjälle keskityttiin sosiaaliseen mediaan: venäläisen ’facebookin’  vk.com ja suurimman venäläisen blogisivuston Odnolassniki.ru hyödyntämiseen.

Venäläiseen vk.com-palveluun perustettiin Vuokatille oma ryhmäsivu: vk.com/Vuokatti. Sivulla esitellään Vuokatin alueen yritysten tuotteiden kuvaukset, kuvat ja videot. Esityksestä on linkitys yrityksen omalle www-sivulle ja varausjärjestelmään. Viime vuonna julkaistiin noin 200 kuvausta ja tänä vuonna julkaisuja on ollut runsas 30. Sivuston kävijämäärä on kasvanut tasaisesti. Seuraajia sivustolla on tänään lähes 5000.

vk.com/Vuokatti jäsenmäärän kehitys

Verrattuna muutamiin suomalaisten matkailualueiden läsnäoloon vk.com-palvelussa ainoastaan vk.com/goSaimaa sivulla on enemmän seuraajia.

Suomalaiset matkailukeskukset vk.com:ssa

 

Hieman vanhemmalle väestölle viestitään suositulla blogisivustolla Odnoklassniki.ru. Blogin avulla tavoitetaan hieman vanhempaa venäläistä väestöä, jota on vaikeampi tavoittaa muuten Venäjän internetistä. Vk.com/Vuokatti ja Odnoklassniki.ru blogin seuraajien myötä Vuokatille muodostuu suoramarkkinointikanava uutisten ja tarjousten lähettämiseen. Kun huomioidaan sosiaalisen median mahdollinen viraaliefekti eli jäsenien kavereilleen jakama sisältö, niin näiden sivustojen tavoittama kohderyhmä voi ajoittain kasvaa kymmen- tai jopa satakertaiseksi.

Kuvien ja tilastotiedon lähde: vk.com

 

Ostamisen helppoutta verkosta

Kuluttajien ostotavat ovat muuttuneet sähköisen tiedonvälityksen myötä. 15 vuotta sitten kuluttaja asteli matkatoimistoon joko ostamaan suoraan lomamatkan tai hakemaan matkaesitteitä. Tänä päivänä hän vierailee lukuisilla verkkosivustoilla, hyödyntää verkosta löytyviä tuote- ja palveluvertailuja ja katselee kavereiden lomakuvia eri kohteista. JOS kuluttaja astelee myymälään, hän on jo suurelta osin  päättänyt, mitä ostaa.

Lomapakettien ja matkojen ostaminen on suurelta osin siirtynyt verkkoon. Keski-Euroopassa ja Iso-Britanniassa tehdyn verkko-ostobarometrin tulokset todistavat tätä (affilinet). Kolme viidestä kuluttajasta ostaa lomapaketteja suoraan verkossa. Enää joka viides ostaa matkatoimiston kautta. Mielenkiintoista on mobiili-laitteilla tehtävien varausten määrä: noin joka kuudes kuluttaja käyttää mobiili-laitetta matkan varaamiseen. Y-ikäpolven joukossa lähes joka viides tekee varauksia mobiilista käsin.

Mikä vaikuttaa kuluttajan ostopäätökseen eniten? Barometrin mukaan kuluttaja vierailee 22 verkkosivulla ennen varauksen tekemistä. Päätöksentekoon vaikuttavat eniten hyvin paketoidut tuotteet ja tarjoukset, joita on helppo ostaa. Toiseksi eniten vaikuttavat valokuvat. Myös kavereiden suosituksilla on vaikutusta.

Mielenkiintoisinta on statistiikka siitä, mitä online-varaajat tekevät matkansa jälkeen. Heistä kaksi viidestä kirjoittaa arvionsa hotellista, oheispalveluista tai ravintoloista. Kolme viidestä jakaa matkalla ottamiaan valokuvia ja yli puolet ’käy tykkäämässä’ matkaan liittyvää Facebook-sivua. Puolet online-varaajista jakaa yksityiskohtia matkastaan jo matkan aikana sekä palattuaan kotiin.

AfterTravel

Näin siis Keski-Euroopassa. Sama ilmiö yleistyy myös täällä, joten mitä tästä voisi oppia Suomessa?

Yrityksen verkkosivujen tulee auttaa kuluttajaa tiedonhakuvaiheessa. Selkeä sivuston rakenne, kuvat ja kuvaus palveluista. Linkitykset verkkosivun ja yrityksen muiden sivujen välillä pitävät käyttäjän pidempään yrityksen sivuilla.

Barometrin mukaan tärkein valintakriteeri oli kuitenkin helposti ostettavat palvelut. Tässä on vielä pitkä sarka kuljettavana tuotteiden paketoinnissa ja hinnoittelussa ennen kuin ostaminen on yhtä helppoa kuin amazon.com–kirjakaupassa tai Applen sovelluskaupassa.

Vinkkejä matkabloggaajilta

Tunne kohderyhmäsi ja asiakkaasi. Matkailualan yrittäjillä on hyvin erilaisia asiakkaita, joita ei tavoiteta samanlaisella strategialla. Sähköisessä viestinnässä on tunnettava kohderyhmä ja asiakkaat. Missä sosiaalisen median yhteisössä tavoitat kohderyhmäsi parhaiten? Mihin aikaan viikosta tai vuorokaudesta on otollisinta viestinnälle?

Kanadalaiset matkabloggaajat Dalene ja Peter Heck vierailivat Kainuussa helmikuun puolenvälin tienoilla. Heidän bloggaaja-seminaarissa esittämistä ajatuksista virisi vinkkejä.

Miksi blogi on tehokas viestintäväline? Blogi on tehokas työkalu viestiä tietystä aihepiiristä syvemmin kiinnostuneille ihmisille. Useissa kulttuureissa henkilökohtainen viestintä koetaan luotettavammaksi kuin virallisemmalta taholta tapahtuva markkinointi. Markkinoinnin kannalta oleellista on blogin löydettävyys verkossa. Riittävän usein tapahtuvat julkaisut parantavat blogin löydettävyyttä hauissa – tuore sisältö on Googlen mielestä parempaa. Myös jakaminen Google+ kautta parantaa näkyvyyttä.

Facebook on tuttu useimmille suomalaisille. Yritysten kannalta Facebookissa julkaisemisen pitäisi olla blogia aktiivisempaa. Julkaisujen ei tarvitse olla pituudeltaan verrattavissa blogi-julkaisuun, vaan 2-3 rivin (noin 200 merkkiä) julkaisu riittää. Visuaalinen sisältö – kuvat ja videot – kannustavat seuraajia jakamaan sitä eteenpäin. On parempi julkaista suuri valokuva ja liittää siihen linkki kuin pitkä tekstikuvaus. Julkaisuja Facebookissa voi ajoittaa pidemmälle jaksolle eteenpäin. Ajoituksien tulisi osua seuraajien aktiivisuuteen.

Twitter on suosituimpia sosiaalisen median yhteisöjä kansainvälisesti. Se on kasvattamassa suosiotaan myös Suomessa. Facebookiin verrattuna Twitter on enemmän reaaliaikainen. Twitter –viestiin (tviittiin) odotetaan usein pikaista vastausta. Twitter on myös enemmän toimistotyöaikojen mukaan elävä media, joten yrityksen kohderyhmä saattaa olla otollisin viesteille tuohon aikaan. Toinen oleellinen ero Facebookiin on viestien julkisuus. Julkisuuden avulla Twitterissä on mahdollisuus löytää täysin uusia seurattavia, jotka saattavat kiinnostua yrityksestäsi.

Uudehkona sosiaalisen median työkaluna Pinterest on kasvattamassa suosiotaan myös Suomessa. Pinterestin ajatus perustuu valokuviin, joita käyttäjät voivat kerätä tauluilleen (pinnata, nastoittaa tauluun). Pinterest on erityisen suosittu suunnittelijoiden (muoti, mainos- ja markkinointi) joukossa. Käyttäjistä noin 70% on naisia. Näkisin Pinterestin soveltuvan matkailualan markkinointiin, varsinkin luontomatkailussa valokuvilla on merkittävä markkinointiviesti. Aktiviteettimatkailun saralla ratsastuksen ja hevosvaellusten kohderyhmiä voisi hyvin kosiskella Pinterestin kautta.

Matkabloggaaminen ilmiönä

Millainen ilmiö on matkabloggaaminen? Matkabloggaajat ovat itse päätoimittajia, kirjoittajia, valokuvaajia ja editoijia. Kokonaisuus on heidän hallussaan ja tuotos on juuri sellainen, kuin he itse haluavat. Virpi Aittokoski käsittelee opinnäytetyössään http://bit.ly/Xr8gEx matkabloggaamisen ilmiötä ja sitä, kuinka matkailuorganisaatio ja bloggaaja voivat tehdä yhteistyötä. Seuraavassa tiivistettynä poimintoja ajatuksiksi matkailukeskuksille ja –yhdistyksille.

Perinteisesti PR-toimistot (Public Relationship) ovat hoitaneet matkailuorganisaatioiden yhteyksiä mediaan. PR-toimistoilla on listat toimittajista – mediakontaktit. PR-toimisto myy maksua vastaan  asiakaille yhteyksiä medioihin. Bloggaajat taasen ovat itse aktiivisia ja tietävät, että jos heidän bloginsa on hyvä, he saavat toimeksiantoja medianäkyvyyttä haluavalta yritykseltä ilman PR-toimistoa.

Lukijat luottavat sivustoihin, joihin voi jättää oman arvostelun kohteesta, tuotteesta tai palvelusta. Kuluttajat kuulevat mieluummin toisen kuluttajan rehellisen mielipiteen kuin tekevät päätöksensä virallisten sivustojen tai esitteiden perusteella. Sosiaalisen median kautta välitetty viesti vaikuttaa vastaanottajaan vahvemmin, sillä sen lähettäjinä ovat ystävät ja tuttavat eikä kyseessä ole ostettu mainos.

Matkabloggamisessa kirjoittaja jakaa henkilökohtaisia kokemuksia päiväkirjamaiseen tyyliin ja lukijoina ovat usein ystävät ja sukulaiset sekä blogin ollessa avoin, myös muu yleisö. Matkablogit virittävät ihmisten keskustelua ja sitä kautta niistä tulee osa word-of-mouth -kommunikaatiota. Blogit ovat myös tärkeitä tiedonlähteitä. Ihmiset vertailevat kokemuksiaan verkossa, keskustelevat ja kyseenalaistavat.

Matkabloggaaja on yleensä erikoistunut johonkin aiheeseen (niche), mikä liittyy läheisesti matkailuun. Suosituin aihe on ruoka. Seuraavana ovat seikkailu ja outdoors -matkailu. Blogimatka tulee suunnitella mielessä matkan erikoisuus ja punainen lanka. Bloggaajan kokemus konkretisoituu tarinan kautta lukijoille. Tarinoiden ja henkilöiden tulee olla tosia, koska blogien suosio perustuu pitkälti bloggaajien aitoihin kokemuksiin ja mielipiteisiin.

Kuinka bloggaajan kanssa voi tehdä yhteistyötä? Ensimmäisen yhteydenoton tulisi sisältää seuraavat asiat:

 • lyhyesti kuvaus matkailuorganisaatiosta,
 • osoitus, että tuntee bloggaajan blogin,
 • mitä yhteistyöltä halutaan ja
 • mitkä ovat seuraavat askeleet.

Bloggaajat kaipaavat selkeää viestiä, mitä heidän toivotaan tekevän. He ovat valmiita tekemään taustatyötä, jotta voivat tarjota osaamistaan tarpeiden mukaan. Matkailuorganisaation täytyy määritellä, millaista apua tarvitaan ja miten sitä mitataan. Ennen yhteistyötä sovitaan millaisia tuloksia kaivataan. Yhdessä tekeminen on vahvuuden merkki, jota bloggaajat odottavat muiltakin osapuolilta. Blogimatkaa järjestettäessä on oleellista, että mukana olevat tahot tekevät yhteistyötä ja jakavat tietoa.

Verkon seuranta: mitä matkakohteesta kerrotaan netissä?

Matkailukohde tai -yritys voi kohtuullisen helposti seurata sitä, mitä siitä verkossa kerrotaan. Tässä oppaassa esitellään aiheeseen liittyviä perustyökaluja, esimerkkejä verkosta löytyvästä sisällöstä ja ehdotuksia siitä, miten näitä sisältöjä voisi käsitellä.

Projekti julkaisee artikkeleita ja uutisia matkailun Internet-markkinointiin liittyen säännöllisesti. Seuraa meitä myös Facebookissa:

Facebook.com/KainuunMatkailunSahkoinenMarkkinointi

Matkailumarkkinointia älypuhelinsovelluksen avulla: Laplication

Nykyisille älypuhelimille on saatavilla huikea määrä erilaisia sovelluksia. Applen sovelluskaupan Matkailu-kategoriassa on ladatuimpina seuraavia ilmaisia sovelluksia:

 • Helsinki Airport
 • Junat kartalla
 • Hotels.com
 • Tripadvisor

Liikenteen seuraamiseen, lentokenttäpalvelujen käyttämiseen, majoitus- ja ravintolapalvelujen löytämiseen, arviointiin ja varaamiseen liittyvät sovellukset ovat suosituimpia. Näissä on siis matkailijan kannalta tietty hyötynäkökulma.

Toisenlaista näkökulmaa tarjoaa tuore Lappiin liittyvä mobiilisovellus Laplication. Kyseessä on myös yksi ensimmäisistä suomalaisista matkakohdetta markkinoivista sovelluksista (ellei peräti ensimmäinen). Jäljempänä sovelluksen testikäyttöä ja kommentointia.

Laplication ei ole sovellusmuotoon puettu opaskirjanen tai esite, vaan Lapilla brändätty valokuvaus- ja Augmented reality -sovellus. Idea rakentuu vahvasti revontulien ja muiden luonnonilmiöiden varaan.

Laplication-sovellus esittelyssä

Sovelluksen tärkeimmät toiminnot on esitelty alla olevassa kuvasarjassa:

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Sovellusten asentamisesta

Älypuhelinsovellukset ladataan ja asennetaan puhelimiin vaivattomasti sovelluskauppojen (esim Applen App Store) kautta.

Sovelluskaupoista saa maksullisia ja ilmaisia sovelluksia. Markkinointia edistävät sovellukset ovat monesti maksuttomia, mutta eivät aina. Esimerkiksi Lonely Planetin oppaat ovat maksullisia. Maksuttomuus madaltaa tietysti kynnystä asentaa sovellus puhelimeen. Joissain tapauksissa on mahdollistaa ostaa maksullisia lisäominaisuuksia ilmaiseksi asennetun sovelluksen sisältä.

Sovelluksen julkaisuvaiheessa tarvitaan sen markkinointia, jotta saadaan lataukset käyntiin. Jos sovellus nousee ladatuimpien listoilla kärkisijoille, tuo tämä edelleen lisää latauksia sille. Positiiviset arviot ja kommentit sovelluksesta lisäävät myös latausten määriä. Sovelluksen esittelytekstit ja esikatselukuvat tulee olla laadukkaita.

Sovellukset voidaan ladata puhelimeen ennen matkaa tai matkan aikana. Matkailijat tiedostavat dataliikenteen kustannukset, joten voi olettaa, että he lataisivat sovellukset ennen matkaa. Matkakohteissa tulisi olla tarjolla wifi-verkkoyhteyksiä myös tätä tarkoitusta varten. Esimerkiksi Applen kaupassa yli 50 megatavun kokoisia sovelluksia ei voi ladata muuten kuin wifi-yhteyden yli.

Sovellukset kannattaa rakentaa sellaisiksi, että ne käyttävät hyvin maltillisesti tai eivät ollenkaan datayhteyttä – tämä säästää käyttäjän suurilta puhelinlaskuilta. Tämä kannattaa tuoda esille sovelluksen esittelyteksteissä yms. materiaaleissa.

Kommentit Laplication-sovelluksesta: tiedostokoko on suuri ja lataus kestää kauan myös wifi-yhteydellä. Pitäisi saada matkailijoiden puhelimiin ennen matkaa. Sovelluksen esittely kaupassa on hyvää tasoa. Sovellus on myös maksuton.

Laplication-sovelluksen toiminnot

Sovellukseen on rakennettu useita eri toimintoja, joilla matkailija voi kokea Lappi-aiheisen elämyksen tai saada tietoa Lapista matkakohteena.

Revontulet. Osoittamalla puhelimella taivaalle (tai muuten ylös) saa virtuaaliset revontulet näkyviin. Näytöllä on myös etäisyys ja suunta Lappiin. Näistä voi ottaa valokuvan. Sovellus käyttää puhelimen kameraa, sijaintia ja asentoa.

Valokuvien muokkaus. Matkailija voi muokata ottamiaan valokuvia erilaisilla Lappi-aiheisilla suodattimilla (muuttavat esim. valokuvan värimaailmaa) ja lisäämällä kuvaan objekteja (tonttulakit, logot, yms.) Kuvat voi jakaa esimerkiksi Facebookin ja sähköpostin välityksellä.

Video- ja tekstimateriaalit. Sovellukseen on sisällytetty Youtube-mainosvideo Lapista, vuodenaikojen esittely sekä matkakohteiden esittely. Sovellus linkittää Only In Lapland -sivustolle.

Kommentit: Luonnonilmiöt, vuodenajat ja joulu teemoittavat sovelluksen toimintoja. Parhaiten toimii valokuvien muokkaus. Matkailijat ottavat valokuvia kohteesta ja jakavat niitä ystäviensä kanssa (vrt. postikortit). Sovellus ei pakota käyttäjiä rekisteröitymään millään tavoin, mikä on heidän kannaltaan hyvä. Pyritään herättämään mielikuvia, ei niinkään myymään.

Lopuksi

Miten tällaisen sovelluksen toimivuutta voisi mitata markkinoinnin kannalta? Mieleen tulevat ainakin seuraavat mittarit:

 • Sovelluksen latausmäärät
 • Kuvien jakamiseen käytetyn Facebook-sovelluksen käyttäjämäärä
 • Otettujen, muokattujen ja jaettujen kuvien määrä
 • Sovelluksen kautta tuleva liikenne Onlyinlapland.com -sivustolle ja siellä tapahtuva konversio

Ei ole tätä kirjoitettaessa tietoa, saako sovelluksen kehittäjä jotain tarkempaa tietoa sovelluksen lataajista. Myös valokuvia jakavan Laplication Facebook-sovelluksen antamista käyttäjätiedoista ei ole tietoa. Tuottaako sovellus siis kontakteja, joille voisi kohdistaa muuta markkinointia?

Jos Lapilla on tällainen sovellus, minkälainen voisi olla Kainuun tai Pohjois-Pohjanmaan sovellus? Revontulia näkyy myös näillä korkeuksilla.

Matkailuyrityksen verkkosivuston hankinta

Verkkosivusto on keskeinen markkinoinnin kanava matkailuyritykselle. Se on paikka, jossa vierailijat käännytetään asiakkaiksi. Verkkosivuston suunnitteluun ja toteutukseen kannattaa panostaa ja käyttää tässä ammattilaisia.

Sivuston hankinta ja sitä seuraava toteutusprojekti eivät kuitenkaan ole aivan yksinkertaisia asioita, varsinkin jos sivusto laaja ja sisältää paljon toimintoja. Projektimme on tuottanut tätä aihetta käsittelevän oppaan.

Opas käsittelee verkkosivuston hankintaa. Varsinainen toteutusprojekti ansaitsee oman oppaansa.

Opas pohjautuu kokemuksiin verkkosivustojen uudistamiseen liittyvistä hankinnoista. Tausta on siis julkisista hankinnoista, joita projektivetoisessa matkailun kehittämisessä tulee monesti vastaan. Yksityiset hankinnat ovat prosessiltaan joustavampia, mutta samoja vaiheita ja asioita tulee myös niissä vastaan.

Projekti julkaisee artikkeleita ja uutisia matkailun Internet-markkinointiin liittyen säännöllisesti. Seuraa meitä myös Facebookissa:

Facebook.com/KainuunMatkailunSahkoinenMarkkinointi

Kainuun matkailua sosiaalisessa mediassa

 1. Mielenkiintoisen sisällön tuottaminen on matkailuyrityksille ja -markkinoijille työteliästä toimintaa. Blogimuotoiseen sisällöntuottamiseen voi helpotusta tarjota Storify:n kaltainen työkalu. Sillä voi hakea avainsanojen perusteella sisältöä eri some-kanavista ja koostaa niistä artikkeleita.
  Saksasssa(kin) ihmetellään, tuleeko Vuokattiin Angry Birds Park:
 2. finnland
  Entsteht in Vuokatti der nächste Angry Birds Park? http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194759675099/artikkeli/ks angry birds -teemapuisto vuokattiinkin .html#finnland #AngryBirds
  Tue, Aug 07 2012 02:22:49
 3. Ainakin Rovion Peter Vesterbacka on menossa tänään keskiviikkona Vuokattiin.
 4. Venäläinen bloggaaja Marina Toptygina on käynyt kesällä tutustumassa ”vieraanvaraisiin huskyihin” – huskysafari kesällä on jotain erikoista!
 5. marinatoptygina
  Финляндия. Гостеприимные хаски из Вуокатти. http://marinatoptygina.livejournal.com/56049.html #Finland #Vuokatti #dogs #travel
  Mon, Aug 06 2012 01:00:23
 6. Helmi on käynyt kalastamassa ja saanut kunnon saaliin.
 7. Matti Nykänen on käynyt keikalla Katinkulta Areenalla
 8. Matti Nykänen – Ehkä Otin, Ehkä En (21.7.2012)
  Sat, Jul 28 2012 13:23:21
 9. Ukkohallan Cable Wakeboard kutsuu harrastajia kesäisin.
 10. #last #day #at #ukkohalla #pretty #nice #weather #had #an #wakeboard #session #wich @franzzu #won #igdaily #instamood #instadaily
  Fri, Aug 03 2012 12:56:30
 11. Ukkohallassa voi harrastaa myös Frisbee Golfia.
 12. #i #was #frisbeegolfing #in #ukkohalla #with @19theo98 #it #was #fun #frisbeegolfing #jj #jj_forum #instadaily #igdaily #instamood #cool #nice #awesome #swag #discgolf
  Fri, Aug 03 2012 11:32:35
 13. Sekä tietysti Suojalkapallo eli Swamp Soccer.
 14. Swamp Soccer WM in Finnland
  Fri, Jul 27 2012 10:56:53
 15. Juhannuksen viettoa Paljakassa:

Blogit matkailualueen markkinoinnissa

Blogien käyttö matkailun markkinoinnissa tuntuisi hyvinkin sopivalta: blogeissa voi tuoda esiin tarinoita, kokemuksia, mielikuvia ja ikäänkuin virallista markkinointiviestintää ”autenttisempaa” sisältöä. Sisältöideoita uskoisi olevan runsaammin kuin ehkä monella toisella toimialalla.

Blogin avulla voi puhutella paitsi matkailijaa, myös optimoida hakukonenäkyvyyttä. Käyttökelpoisuus matkailumarkkinoinnissa on ilmeinen, mutta resursoinnin ja osaamisen kannalta blogit ovat myös haastavimmasta päästä. Hyvän kirjoitustaidon lisäksi tulee ymmärtää hakukoneoptimointia ja blogin sisällön jakelua muissa sosiaalisissa medioissa.

Projektin yhteydessä on tuotettu pienimuotoinen opas blogeista markkinointivälineenä ja ehdotuksia sen käytöstä matkakohdetason markkinoinnissa. Myös yksittäinen yritys voi käyttää blogia markkinoinnissaan, mutta kohdetasolla on mahdollista tuottaa laajemmin sisältöä.

Esimerkkejä kummastakin löytyy siis tuotetusta oppaasta. Katso, miten matkakohteet ovat blogeja omassa markkinoinnissaan käyttäneet:

Linkkejä matkailuyritysten blogeihin löydät myös Matkailun sähköinen liiketoiminta -opintojakson sivuilta.

Projekti julkaisee artikkeleita ja uutisia matkailun Internet-markkinointiin liittyen säännöllisesti. Seuraa meitä Facebookissa:

Facebook.com/KainuunMatkailunSahkoinenMarkkinointi