Sähköisen markkinoinnin opas

Sähköisen markkinoinnin kenttä on erittäin laaja ja kasvaa jatkuvasti. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli luoda sähköisen markkinoinnin opas matkailuyrittäjän tarpeisiin. Hankkeessa on jo luotu erilaisia esityksiä sähköisen markkinoinnin osa-alueista. Nämä esitykset on julkaistu Slideshare-palvelussa sekä erinäisissä artikkeleissa aiemmin tässä blogissa. Nämä esitykset eivät kuitenkaan muodosta yhtenäistä pohjaa laajan aiheen ymmärtämiseen, saati suunnitteluun. Siksi päätin lähestyä sähköistä markkinointia enemmänkin osana yrityksen markkinoinnin ja myynnin suunnittelua – osana yrityksen tärkeintä toimintoa. Oheinen esitys kuvaa yrityksen markkinointisuunnitelman laatimiselle kehyksen, jonka avulla yrittäjä voi joko itsenäisesti tai markkinointiorganisaation kanssa suunnitella yrityksen sähköistä markkinointia.

Mainokset

Matkailun internet-markkinointi venäläisille -koulutus Vuokatissa 22.8.

Kainuun matkailun sähköinen markkinointi-hankkeen yhteistyökumppanit

MATKAILUN INTERNET-MARKKINOINTI VENÄLÄISILLE

Aika:          torstai 22.8.2013, klo 8:45–14:00
Paikka:      Angry Birds Activity Park Vuokatti, Lastaajantie 3, Vuokatti
Kouluttaja: Mika Tonder, Mediatalo Toimelias Oy

Koulutus on suunnattu lähinnä hankkeeseen osallistuvien matkailukeskusten yrityksille. Koulutuksen tavoitteena on luoda yleiskuva matkailun internet-markkinoinnista Venäjälle, ymmärtää venäläistä matkailijaa internetin käyttäjänä ja syventyä tarkemmin Venäjän markkinoinnissa käytettäviin kanaviin ja työkaluihin sekä venäläisten online-maksutapoihin.

Ohjelma:

 • Venäläinen matkailija internetin käyttäjänä
 • Keskeisimmät jakelukanavat venäläisessä Internetissä
 • Yrityksen sähköinen liiketoimintaprosessi (markkinointi + myynti) Venäjällä
 • Yrityksen näkyvyyden kehittäminen venäläisessä Internetissä
 • Yrityksen venäjänkieliset verkkosivut ja verkkosivujen optimointi venäläisiin hakukoneisiin
 • Venäjän Internet‐markkinoinnin työkalut
 • Markkinointi venäläisessä sosiaalisessa mediassa
 • Verkkokauppa Venäjälle

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään tiistaina 13.8
Koulutus on maksuton

Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kainuun matkailun sähköisen markkinoinnin kehittäminen
Esa Järvenoja, Projektipäällikkö
esa.jarvenoja(at)kamk.fi
044 7101369

Tulossa: Matkailun sähköisen markkinoinnin kehittämistä Kainuussa

Kajak eBusiness -blogi oli päässyt esille matkailun KOKO-verkoston marraskuun uutiskirjeessä (pdf). Toivottavasti saimme lisää kävijöitä blogiin tätä kautta 🙂 Kiitokset vinkistä, Wellbeing Kainuu.

Kätevimmin voit seurata blogin päivityksiä tilaamalla ne sähköpostiisi tai tilaamalla RSS-syötteen lukuohjelmaasi (esim. Google Reader). Katso tarkemmin oikealta sivupalkista.

Voit myös seurata kirjoittajaa Twitterissä.

Syksyn ajan blogi on ollut hiljainen, mutta luvassa on aktivoitumista lähiaikoina. Jatkossa blogi keskittyy entistä enemmän matkailun sähköisen markkinoinnin kehittämiseen – näkökulmana on Kainuun alueen matkailu. Tästä asiasta lisää erinäisten asioiden varmennuttua. Pysykää kuulolla!

Kirjoittaja on myös syksyn aikana opettanut Matkailun sähköinen liiketoiminta -opintojaksoa Kajaanin ammattikorkeakoulussa, näistä sisällöistä ja teemoista tullaan myös kertomaan jatkossa lisää tässä blogissa.

Sähköistä liiketoimintaa, matkailua ja markkinointia -seminaarin antia

SLOK-projektin loppuseminaari pidettiin 25.5. ja tähän artikkeliin on koottu muistiinpanoja ja aineistoja kyseisestä seminaarista.

SLOK-projektin tavoitteena oli kehittää sähköisen liiketoiminnan opetusta ja tästä tilaisuudesta saatu evästys oli se, että erillisestä sähköisestä liiketoiminnasta ei kannata enää puhua, vaan nämä aiheet tulee integroida opintoihin sisälle, teknologia- ja järjestelmäkeskeisyydestä pitää pyrkiä enemmän sisältöjen ja vuorovaikutuksen suuntaan sekä kokonaisuuden hallintaan – toisaalta työelämä odottaa, että (ainakin tärkeimmät) työkalut ovat hallinnassa. Painotukset AMK-tutkintojen, YAMK-tutkintojen ja täydennyskoulutuksen välillä pitäisi löytää.

Sähköisen liiketoiminnan ja verkkomarkkinoinnin osalta yrityksissä on toisaalta puute resursseista ja osaamisesta, oikeastaan myös kiinnostuksesta aihetta kohtaan. Myös hankintaosaamisesta on puutetta. Hankkeet ja projektit tuovat apua resurssipulaan, mutta pysyvyys on ongelmana.

Muita huomioita:

 • Kuluttajakäyttäytymisen digitalisaatio ja asiakkaan aseman vahvistuminen
 • Matkailun puolella tulee huomio kiinnittää jakelukanavien hallintaan ja käyttöön, ei niiden rakentamiseen. Hyviä palveluja on saatavilla jo.
 • Matkailun puolella pitäisi löytää roolit ja organisoida toiminta alueiden tasolla siten, että sosiaalisen median managerointi onnistuu.
 • E-business = Business
 • Verkko-ostamiseen tulee entistä enemmän sosiaalisia ulottuvuuksia. ”Sanan leviäminen” mahdollisimman laajalle on tärkeää.
 • Mobiilipalvelujen käyttö lisääntyy – kaupallisia mahdollisuuksia pidettävä silmällä. Tämä on taas yksi ulottuvuus, jossa näkymisestä ja läsnäolosta pitäisi huolehtia. Käyttökustannukset alenevat jollain aikavälillä. Ihmisten odotuksena on, että verkkoyhteydet kaikkialla saatavana.
 • Mobiilit tarjouskupongit
 • Ryhmäostaminen, kimppadiilit uutena ilmiönä – kovat alennukset, joilla houkutellaan uusia asiakkaita
 • Venäläiset eivät edelleenkään kovin hyvin löydä suomalaisia palveluja verkosta tai ne on esitetty siellä tavalla, joka ei houkuttele tai puhuttele.
 • Verkko-ostosten maksaminen ongelmallista – tehdään varaus ja maksetaan se paikanpäällä. Yandex Money -palvelu voisi olla hyödyllinen.
 • Ostoprosessin helpottaminen – rekisteröitymisen jälkeen muistaa asiakkaan profiilin
 • Asiakaspalvelu verkossa – reaaliaikaisuus
 • Hakukoneilla on edelleen roolinsa osana matkailun sähköistä liiketoimintaa.
 • Markkinoinnin mittauksella ja datalla on tärkeä rooli.
 • Tiedon jakaminen – jopa vähän liikaakin ja oman toiminnan ulkopuolelta.
 • Ihmiset luottavat enemmän tuntemattomiin ihmisiin kuin yrityksen omaan viestintään
 • Sosiaalisen median kustannukset syntyvät ajankäytöstä – voiko ulkoistaa tai voiko olla esim. ”lennonjohto” matkailualueilla

Seminaarin esitykset:

Mika Saloheimo:

Marja Tiainen:

Artem Daniliants:

Hannu Karvonen:

Sosiaalinen media pk-yritysten käytössä: mahdollisuuksia ja haasteita on Prezi

 

Kiitokset seminaarin esiintyjille ja osallistujille, tilaisuudessa saimme aikaan vuoropuhelua.

Artikkelin laatimisessa avusti Suvi Pyykkönen Kajaanin ammattikorkeakoulusta.

Seminaari sähköisestä liiketoiminnasta, matkailusta ja markkinoinnista

Kutsumme opetushenkilöstön, opiskelijoiden ja alueen yritysten edustajat  seminaariin, jossa käsitellään ajankohtaisia asioita liittyen sähköisen liiketoiminnan osaamiseen, matkailun sähköiseen liiketoimintaan sekä markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan pk-yritysten liiketoiminnassa.

Aika: 25.5.2011 klo 12-16

Paikka: Kajaanin ammattikorkeakoulu, Taito1-rakennuksen auditorio 156

Puheenvuorot ovat seuraavat:

12:00-12:45

SLOK-projektin toiminta ja tuloksia: sähköisen liiketoiminnan opetuksen ja T&K-toiminnan kehittäminen

Mika Saloheimo, projektipäällikkö
Kajaanin AMK, SLOK-projekti
https://kajakebusiness.wordpress.com

12:45-13:30

Matkailun sähköinen liiketoiminta: ajankohtaista asiaa ja tulevaisuuden näkymiä

Marja Tiainen, projektikoordinaattori, sähköinen liiketoiminta
Savonlinnan seudun osaamiskeskus
http://www.soske.fi

13:30 – 14:00

Tauko, kahvitarjoilu

14:00-14:45

Internet-marketing: key aspects and emerging trends*

Artem Daniliants, CEO
LumoLink
http://www.lumolink.com

*Esitys suomeksi

14:45-15:30

Sosiaalinen media pk-yritysten käytössä: mahdollisuuksia ja haasteita

Hannu Karvonen
Lvngroom Oy
http://www.lvngroom.fi

15:30-16:00

Keskustelua ja yhteenveto, Mika Saloheimo

***

Ilmoittautumiset: seminaari on maksuton, mutta kahvitarjoilua varten ilmoittautumiset sähköpostilla: mika.saloheimo@kajak.fi

Lisätietoa ja yhteydenotot: Mika Saloheimo, 044 7101 369, mika.saloheimo@kajak.fi

TERVETULOA!

Muokattu 6.5.2011: Aikataulu tarkennettu. Lnvgroomista puhujana toimii Hannu Karvonen, ei Mia kuten aiemmissa tiedoissa oli mainittu. Artem pitää esityksensä oman esityksensä suomeksi.

Syksyn ohjelmaa

Kesätauon jälkeen SLOK-projektin ja hiljalleen myös Kajaanin ammattikorkeakoulun toiminta taas jatkuu.

SLOK-projekti järjestää seuraavat koulutukset ammattikorkeakoulun opetushenkilöstölle:

 • Sähköisen taloushallinnon seminaari. Puhujina Tieken edustaja, SOK Palveluässän edustaja ja Netbaronin edustaja.
 • Liiketoimintaprosessien sähköistäminen -koulutus.
 • Verkkoviestinnän koulutus.
 • Matkailun mobiilimarkkinoinnin koulutus.

Syksyllä käynnistyy opetussuunnittelmien päivittäminen ja projektin kautta tuodaan tähän työhön sähköisen liiketoiminnan näkökulmaa, kohteena liiketalouden koulutusohjelmat ja matkailun koulutusohjelmat.

Kajaanin ammattikorkeakoulun aikuiskoulutuspalvelut järjestävät Sähköisen liiketoiminnan erikoistumisopinnot seuraavan lukuvuoden aikana.

Kainuun matkailuyritysten näkemyksiä ja tarpeita sähköisen liiketoiminnan suhteen selvitetään syksyn aikana eri alueilla, mainittakoon esim. Ukkohalla ja Wild Taiga.

Syyskuussa järjestetään eTourism-seminaari, johon SLOK-projektin on syytä osallistua. Teemana tänä vuonna vahvasti mobiilisuus matkailussa.

Muutakin on tulossa, mutta niistä lisää asioiden varmistuessa.

KAMK:n opetushenkilöstö voi suunnatta projektin työtilaan Moodleen, jossa on lisää tietoa toiminnasta.