Sosiaalinen media matkailupalveluiden markkinoinnissa

Sosiaalisen median roolista markkinoinnissa on hyvin erilaisia mielipiteitä. Yritysmaailman markkinointijohtajista noin puolet eivät kykene mittaamaan rahassa sosiaalisen median tuomaa hyötyä. Runsaalla kolmanneksella on hyvä tuntuma laadullisista tuloksista. Suurin haaste vaikuttaa kuitenkin olevan se, ettei sosiaalisen median hyötyjä osata mitata.

Päivittäistavaramarkkinoinnissa, jossa brändillä on suuri merkitys, on selkeämpiä näyttöjä sosiaalisen median hyödyistä. Erään tutkimuksen perusteella jokainen sijoitettu euro saadaan kolminkertaisena takaisin. Suurimmat hyödyt sosiaalinen media tarjoaa tuotteiden helpossa suosittelussa ystäville ja kavereilla.

Kainuun matkailun sähköisen markkinoinnin kehittämishankkeessa sosiaaliseen mediaan tutustuttiin päivän koulutuksessa Vuokatissa. Oheisena Koivu interactiven Mikko Mannisen Sosiaalisen Median Koulutusmateriaali

Yrityssivun luominen facebookiin

On hämmästyttävää, kuinka paljon Suomesta löytyy pieniä yrityksiä, joilla ei ole verkkosivua. Vielä enemmän on yrityksiä, jotka eivät ole mukana sosiaalisessa mediassa. Mutta miksi yrityksen kannattaa mennä mukaan sosiaaliseen mediaan?

  • facebook on suosituin verkkopalvelu tänä päivänä Suomessa
  • monet käyttäjät etsivät tietoa facebookista hakukoneiden sijasta
  • yrityksen läsnäolo eri sähköisissä palveluissa lisää yrityksen näkyvyyttä internetissä
  • tiedottaminen yrityksen asioista on helppoa
  • facebook-mainonnan kohdentamista (demografia ja kiinnostukset) voi hyödyntää määrittelemään kohdesegmenttien kokoja, vaikka et mainostaisikaan

Seuraavassa esityksessä kerrotaan vaiheittain, kuinka valmistautua yrityssivun luomiseen facebookiin ja kuinka sivu luodaan.