Vinkkejä matkabloggaajilta

Tunne kohderyhmäsi ja asiakkaasi. Matkailualan yrittäjillä on hyvin erilaisia asiakkaita, joita ei tavoiteta samanlaisella strategialla. Sähköisessä viestinnässä on tunnettava kohderyhmä ja asiakkaat. Missä sosiaalisen median yhteisössä tavoitat kohderyhmäsi parhaiten? Mihin aikaan viikosta tai vuorokaudesta on otollisinta viestinnälle?

Kanadalaiset matkabloggaajat Dalene ja Peter Heck vierailivat Kainuussa helmikuun puolenvälin tienoilla. Heidän bloggaaja-seminaarissa esittämistä ajatuksista virisi vinkkejä.

Miksi blogi on tehokas viestintäväline? Blogi on tehokas työkalu viestiä tietystä aihepiiristä syvemmin kiinnostuneille ihmisille. Useissa kulttuureissa henkilökohtainen viestintä koetaan luotettavammaksi kuin virallisemmalta taholta tapahtuva markkinointi. Markkinoinnin kannalta oleellista on blogin löydettävyys verkossa. Riittävän usein tapahtuvat julkaisut parantavat blogin löydettävyyttä hauissa – tuore sisältö on Googlen mielestä parempaa. Myös jakaminen Google+ kautta parantaa näkyvyyttä.

Facebook on tuttu useimmille suomalaisille. Yritysten kannalta Facebookissa julkaisemisen pitäisi olla blogia aktiivisempaa. Julkaisujen ei tarvitse olla pituudeltaan verrattavissa blogi-julkaisuun, vaan 2-3 rivin (noin 200 merkkiä) julkaisu riittää. Visuaalinen sisältö – kuvat ja videot – kannustavat seuraajia jakamaan sitä eteenpäin. On parempi julkaista suuri valokuva ja liittää siihen linkki kuin pitkä tekstikuvaus. Julkaisuja Facebookissa voi ajoittaa pidemmälle jaksolle eteenpäin. Ajoituksien tulisi osua seuraajien aktiivisuuteen.

Twitter on suosituimpia sosiaalisen median yhteisöjä kansainvälisesti. Se on kasvattamassa suosiotaan myös Suomessa. Facebookiin verrattuna Twitter on enemmän reaaliaikainen. Twitter –viestiin (tviittiin) odotetaan usein pikaista vastausta. Twitter on myös enemmän toimistotyöaikojen mukaan elävä media, joten yrityksen kohderyhmä saattaa olla otollisin viesteille tuohon aikaan. Toinen oleellinen ero Facebookiin on viestien julkisuus. Julkisuuden avulla Twitterissä on mahdollisuus löytää täysin uusia seurattavia, jotka saattavat kiinnostua yrityksestäsi.

Uudehkona sosiaalisen median työkaluna Pinterest on kasvattamassa suosiotaan myös Suomessa. Pinterestin ajatus perustuu valokuviin, joita käyttäjät voivat kerätä tauluilleen (pinnata, nastoittaa tauluun). Pinterest on erityisen suosittu suunnittelijoiden (muoti, mainos- ja markkinointi) joukossa. Käyttäjistä noin 70% on naisia. Näkisin Pinterestin soveltuvan matkailualan markkinointiin, varsinkin luontomatkailussa valokuvilla on merkittävä markkinointiviesti. Aktiviteettimatkailun saralla ratsastuksen ja hevosvaellusten kohderyhmiä voisi hyvin kosiskella Pinterestin kautta.

Matkabloggaaminen ilmiönä

Millainen ilmiö on matkabloggaaminen? Matkabloggaajat ovat itse päätoimittajia, kirjoittajia, valokuvaajia ja editoijia. Kokonaisuus on heidän hallussaan ja tuotos on juuri sellainen, kuin he itse haluavat. Virpi Aittokoski käsittelee opinnäytetyössään http://bit.ly/Xr8gEx matkabloggaamisen ilmiötä ja sitä, kuinka matkailuorganisaatio ja bloggaaja voivat tehdä yhteistyötä. Seuraavassa tiivistettynä poimintoja ajatuksiksi matkailukeskuksille ja –yhdistyksille.

Perinteisesti PR-toimistot (Public Relationship) ovat hoitaneet matkailuorganisaatioiden yhteyksiä mediaan. PR-toimistoilla on listat toimittajista – mediakontaktit. PR-toimisto myy maksua vastaan  asiakaille yhteyksiä medioihin. Bloggaajat taasen ovat itse aktiivisia ja tietävät, että jos heidän bloginsa on hyvä, he saavat toimeksiantoja medianäkyvyyttä haluavalta yritykseltä ilman PR-toimistoa.

Lukijat luottavat sivustoihin, joihin voi jättää oman arvostelun kohteesta, tuotteesta tai palvelusta. Kuluttajat kuulevat mieluummin toisen kuluttajan rehellisen mielipiteen kuin tekevät päätöksensä virallisten sivustojen tai esitteiden perusteella. Sosiaalisen median kautta välitetty viesti vaikuttaa vastaanottajaan vahvemmin, sillä sen lähettäjinä ovat ystävät ja tuttavat eikä kyseessä ole ostettu mainos.

Matkabloggamisessa kirjoittaja jakaa henkilökohtaisia kokemuksia päiväkirjamaiseen tyyliin ja lukijoina ovat usein ystävät ja sukulaiset sekä blogin ollessa avoin, myös muu yleisö. Matkablogit virittävät ihmisten keskustelua ja sitä kautta niistä tulee osa word-of-mouth -kommunikaatiota. Blogit ovat myös tärkeitä tiedonlähteitä. Ihmiset vertailevat kokemuksiaan verkossa, keskustelevat ja kyseenalaistavat.

Matkabloggaaja on yleensä erikoistunut johonkin aiheeseen (niche), mikä liittyy läheisesti matkailuun. Suosituin aihe on ruoka. Seuraavana ovat seikkailu ja outdoors -matkailu. Blogimatka tulee suunnitella mielessä matkan erikoisuus ja punainen lanka. Bloggaajan kokemus konkretisoituu tarinan kautta lukijoille. Tarinoiden ja henkilöiden tulee olla tosia, koska blogien suosio perustuu pitkälti bloggaajien aitoihin kokemuksiin ja mielipiteisiin.

Kuinka bloggaajan kanssa voi tehdä yhteistyötä? Ensimmäisen yhteydenoton tulisi sisältää seuraavat asiat:

  • lyhyesti kuvaus matkailuorganisaatiosta,
  • osoitus, että tuntee bloggaajan blogin,
  • mitä yhteistyöltä halutaan ja
  • mitkä ovat seuraavat askeleet.

Bloggaajat kaipaavat selkeää viestiä, mitä heidän toivotaan tekevän. He ovat valmiita tekemään taustatyötä, jotta voivat tarjota osaamistaan tarpeiden mukaan. Matkailuorganisaation täytyy määritellä, millaista apua tarvitaan ja miten sitä mitataan. Ennen yhteistyötä sovitaan millaisia tuloksia kaivataan. Yhdessä tekeminen on vahvuuden merkki, jota bloggaajat odottavat muiltakin osapuolilta. Blogimatkaa järjestettäessä on oleellista, että mukana olevat tahot tekevät yhteistyötä ja jakavat tietoa.