Sähköistä liiketoimintaa, matkailua ja markkinointia -seminaarin antia

SLOK-projektin loppuseminaari pidettiin 25.5. ja tähän artikkeliin on koottu muistiinpanoja ja aineistoja kyseisestä seminaarista.

SLOK-projektin tavoitteena oli kehittää sähköisen liiketoiminnan opetusta ja tästä tilaisuudesta saatu evästys oli se, että erillisestä sähköisestä liiketoiminnasta ei kannata enää puhua, vaan nämä aiheet tulee integroida opintoihin sisälle, teknologia- ja järjestelmäkeskeisyydestä pitää pyrkiä enemmän sisältöjen ja vuorovaikutuksen suuntaan sekä kokonaisuuden hallintaan – toisaalta työelämä odottaa, että (ainakin tärkeimmät) työkalut ovat hallinnassa. Painotukset AMK-tutkintojen, YAMK-tutkintojen ja täydennyskoulutuksen välillä pitäisi löytää.

Sähköisen liiketoiminnan ja verkkomarkkinoinnin osalta yrityksissä on toisaalta puute resursseista ja osaamisesta, oikeastaan myös kiinnostuksesta aihetta kohtaan. Myös hankintaosaamisesta on puutetta. Hankkeet ja projektit tuovat apua resurssipulaan, mutta pysyvyys on ongelmana.

Muita huomioita:

 • Kuluttajakäyttäytymisen digitalisaatio ja asiakkaan aseman vahvistuminen
 • Matkailun puolella tulee huomio kiinnittää jakelukanavien hallintaan ja käyttöön, ei niiden rakentamiseen. Hyviä palveluja on saatavilla jo.
 • Matkailun puolella pitäisi löytää roolit ja organisoida toiminta alueiden tasolla siten, että sosiaalisen median managerointi onnistuu.
 • E-business = Business
 • Verkko-ostamiseen tulee entistä enemmän sosiaalisia ulottuvuuksia. ”Sanan leviäminen” mahdollisimman laajalle on tärkeää.
 • Mobiilipalvelujen käyttö lisääntyy – kaupallisia mahdollisuuksia pidettävä silmällä. Tämä on taas yksi ulottuvuus, jossa näkymisestä ja läsnäolosta pitäisi huolehtia. Käyttökustannukset alenevat jollain aikavälillä. Ihmisten odotuksena on, että verkkoyhteydet kaikkialla saatavana.
 • Mobiilit tarjouskupongit
 • Ryhmäostaminen, kimppadiilit uutena ilmiönä – kovat alennukset, joilla houkutellaan uusia asiakkaita
 • Venäläiset eivät edelleenkään kovin hyvin löydä suomalaisia palveluja verkosta tai ne on esitetty siellä tavalla, joka ei houkuttele tai puhuttele.
 • Verkko-ostosten maksaminen ongelmallista – tehdään varaus ja maksetaan se paikanpäällä. Yandex Money -palvelu voisi olla hyödyllinen.
 • Ostoprosessin helpottaminen – rekisteröitymisen jälkeen muistaa asiakkaan profiilin
 • Asiakaspalvelu verkossa – reaaliaikaisuus
 • Hakukoneilla on edelleen roolinsa osana matkailun sähköistä liiketoimintaa.
 • Markkinoinnin mittauksella ja datalla on tärkeä rooli.
 • Tiedon jakaminen – jopa vähän liikaakin ja oman toiminnan ulkopuolelta.
 • Ihmiset luottavat enemmän tuntemattomiin ihmisiin kuin yrityksen omaan viestintään
 • Sosiaalisen median kustannukset syntyvät ajankäytöstä – voiko ulkoistaa tai voiko olla esim. ”lennonjohto” matkailualueilla

Seminaarin esitykset:

Mika Saloheimo:

Marja Tiainen:

Artem Daniliants:

Hannu Karvonen:

Sosiaalinen media pk-yritysten käytössä: mahdollisuuksia ja haasteita on Prezi

 

Kiitokset seminaarin esiintyjille ja osallistujille, tilaisuudessa saimme aikaan vuoropuhelua.

Artikkelin laatimisessa avusti Suvi Pyykkönen Kajaanin ammattikorkeakoulusta.

Seminaari sähköisestä liiketoiminnasta, matkailusta ja markkinoinnista

Kutsumme opetushenkilöstön, opiskelijoiden ja alueen yritysten edustajat  seminaariin, jossa käsitellään ajankohtaisia asioita liittyen sähköisen liiketoiminnan osaamiseen, matkailun sähköiseen liiketoimintaan sekä markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan pk-yritysten liiketoiminnassa.

Aika: 25.5.2011 klo 12-16

Paikka: Kajaanin ammattikorkeakoulu, Taito1-rakennuksen auditorio 156

Puheenvuorot ovat seuraavat:

12:00-12:45

SLOK-projektin toiminta ja tuloksia: sähköisen liiketoiminnan opetuksen ja T&K-toiminnan kehittäminen

Mika Saloheimo, projektipäällikkö
Kajaanin AMK, SLOK-projekti
https://kajakebusiness.wordpress.com

12:45-13:30

Matkailun sähköinen liiketoiminta: ajankohtaista asiaa ja tulevaisuuden näkymiä

Marja Tiainen, projektikoordinaattori, sähköinen liiketoiminta
Savonlinnan seudun osaamiskeskus
http://www.soske.fi

13:30 – 14:00

Tauko, kahvitarjoilu

14:00-14:45

Internet-marketing: key aspects and emerging trends*

Artem Daniliants, CEO
LumoLink
http://www.lumolink.com

*Esitys suomeksi

14:45-15:30

Sosiaalinen media pk-yritysten käytössä: mahdollisuuksia ja haasteita

Hannu Karvonen
Lvngroom Oy
http://www.lvngroom.fi

15:30-16:00

Keskustelua ja yhteenveto, Mika Saloheimo

***

Ilmoittautumiset: seminaari on maksuton, mutta kahvitarjoilua varten ilmoittautumiset sähköpostilla: mika.saloheimo@kajak.fi

Lisätietoa ja yhteydenotot: Mika Saloheimo, 044 7101 369, mika.saloheimo@kajak.fi

TERVETULOA!

Muokattu 6.5.2011: Aikataulu tarkennettu. Lnvgroomista puhujana toimii Hannu Karvonen, ei Mia kuten aiemmissa tiedoissa oli mainittu. Artem pitää esityksensä oman esityksensä suomeksi.